ARCANO - Biuro detektywistyczne - Poznań

Biuro ARCANO
ul. Grobla 17a/18
61-859 Poznań

SPRAWY RODZINNE
SPRAWY GOSPODARCZE
SPRAWY KRYMINALNE

biuro: 61-223-62-40
fax: 61-624-83-16

P. Aleksandrowicz 504-163-989

O firmie

Witamy w biurze detektywistycznym.

Biuro Detektywistyczne "ARCANO" s.c. Maciej Zygmunt i Paweł Aleksandrowicz posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod nr RD-5/2010. Jesteśmy biurem poznańskim, ale działamy na terenie całego kraju, a w razie konieczności także poza jego granicami.

Przed przystąpieniem do wykonywania zlecenia, zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych spisujemy umowę, w której określamy przewidywane koszty, a po zakończeniu każdy klient otrzymuje końcowe sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych wraz z materiałem dokumentującym ustalony stan faktyczny (zdjęcia, nagrania video).

Nasze sprawozdanie ma moc prawną i może zostać wykorzystane jako materiał dowodowy przed sądem.
Dbając o dobro naszych klientów do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, dlatego nie mamy sztywnego cennika naszych usług.

Zawsze uwzględniamy specyfikę i charakter konkretnej sprawy oraz niezbędne koszty konkretnego zlecenia. Przed przystąpieniem do czynności podpisujemy z klientem umowę uwzględniającą powyższe aspekty.